اندر حکایت

سنگ های بزرگ زندگی ما کدامند؟

یک کارشناس مدیریت زمان که برای یک گروهی از دانشجویان رشته بازرگانی صحبت می کرد، گفت: "بسیار خوب، دیگر وقت امتحان است" سپس یک کوزه سنگی دهان گشاد را از زیر میز برداشت و روی میز گذاشت. پس از آن ده، دوازده قلوه سنگ را که هر کدام به اندازه یک مشت بود، با دقت درون کوزه چید. وقتی کوزه پر شد و دیگر هیچ سنگی در آن جا نمی گرفت، از دانشجویان پرسید:"آیا کوزه پر است؟" همه با هم گفتند:"بله". گفت:"واقعا؟!"

سپس یک سطل شن از زیر میز بیرون آورد. مقداری از شن ها را روی سنگ های داخل کوزه ریخت و کوزه را تکان داد تا دانه های شن در بین سنگ ها جای گیرد. بار دیگر پرسید:"آیا کوزه پر است؟" این بار یکی ااز دانشجویان جواب داد:"احتمالا نه!" گفت:"خوب است" و سپس یک سطل ماسه را درون کوزه ریخت. ماسه ها در فضای خالی بین سنگ ها و دانه های شن جای گرفت. بار دیگر پرسید:"پر شد؟" این بار کسی جوا نداد!

این بار یک تنگ آب برداشت و آب آن را در کوزه ریخت تا کاملا پر شد. سپس رو به دانشجویان کرد و پرسید:" چه کسی می تواند بگوید که چه نکته ای در این کار نهفته بود؟" دانشجویی دستش را بالا گرفت و گفت:" این که برنامه زمانی ما هرقدر هم که فشرده باشد، اگر سخت تلاش کنیم همیشه می توانیم کارهای بیشتری را در آن بگنجانیم". استاد پاسخ داد:"خیر!" حقیقتی که این آزمایش به ما می آموزد این است که اگر سنگ های بزرگ را اول نگذارید، هیچ گاه فرصت پرداختن به آن ها را نخواهید یافت.

سنگ های بزرگ زندگی شما کدام ها هستند؟ همسرتان، فرزندانتان، رویاهایتان، سلامتی تان، انگیزه های با ارزش، آموختن به دیگران، انجام کارهایی که به آن ها عشق می ورزید، زمانی برای خودتان و یا...؟

به یاد داشته باشید که ابتدا این سنگ های بزرگ را بگذارید، در غیر این صورت به آن ها دست نخواهید یافت. اگر با کارهای کوچک و کم اهمیت (شن و ماسه) زمان و زندگی تان را پر کنید، هرگز وقت کافی برای کارهای بزرگ و مهم(سنگ های بزرگ) نخواهید یافت.

نتیجه گیری: هر روز صبح از خود بپرسیم :"سنگ های بزرگ زندگی من کدامند؟" تا آن ها را در کوزه برنامه های خود اول بگذارم.

/ 2 نظر / 12 بازدید
غزال و شیوا

فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛ از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم ! امـا …. حقیقـت اینه که : از دست دادن ِ خــودمـون ، و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم …. گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره … !!

علیرضا

عاشق تر از همیشه http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?cid=15&lid=7942