وقتی تو از سفر برسی عید می شود

وقتی تو از سفر برسی عید می شود
دنیا دوباره صاحب خورشید می شود
چشمان روشنت که طلوعی دوباره کرد
دلها پر از تجلی توحید می شود
با اهتزاز پرچم سرخت در آسمان
پیمان عشق و عاطفه تجدید می شود
از چشم خیس گریه کنان شهید عشق
با بوسه ای به راه تو تمجید می شود
یک عمر نوکریِ در خانه حسین
با یک نگاه لطف تو تایید می شود
آقا طواف مرقد خاکی مادرت
وقتی که چشم های تو تابید، می شود
این جمعه ها عزای مرا جار می زنند
برگرد با رسیدن تو عید می شود

یوسف رحیمی

/ 2 نظر / 126 بازدید
حمید توکلی

اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان