# خرید_کتاب

معرفی پایگاه های اینترنتی جهت خرید کتاب

آدرس تعدادی از سایتهایی که برای تهیه و خرید کتاب مورد استفاده قرار می گیرد. http://www.bids.ac.uk http://www.bookdata.co.uk http://www.bowker-saur.com http://silverplatter.com http://www.iranbookhouse.com http://www.earl.org.uk/ask http://www.ingenta.com http://www.amazon.com http://www.IsInet.com
/ 2 نظر / 23 بازدید