خنده حکیمانه

«عقل»

دانشجویی سر کلاس فلسفه نشسته بود. موضوع درس درباره خدا بود.استاد پرسید: آیا در کلاس کسی هست که صدای خدا را شنیده باشد؟ کسی پاسخ نداد.

استاد دوباره پرسید: آیا کسی هست که خدا را لمس کرده باشد؟ دوباره کسی پاسخ نداد.

استاد برای سومین بار پرسید: آیا در کلاس، کسی هست که خدا را دیده باشد؟ برای سومین ابر هم کسی پاسخ نداد.

استاد با قاطعیت گفت: با این وصف، خدا وجود ندارد.

آن دانشجو به هیچ وجه با این استدلال استاد موافق نبود و اجازه خواست تا صحبت کند. استاد پذیرفت. دانشجو از جایش برخاست و از هم کلاسی­هایش پرسید: آیا در کلاس، کسی هست که صدای عقل استاد را شنیده باشد؟ همه سکوت کردند.

آیا در کلاس، کسی هست که عقل استاد را لمس کرده باشد؟ همچنان کسی چیزی نگفت.

آیا در کلاس، کسی هست که عقل استاد را دیده باشد؟ وقتی برای سومین بار کسی پاسخ نداد، دانشجو گفت: پس نتیجه می­گیریم که استاد عقل نداردتعجبتعجب

/ 2 نظر / 20 بازدید
حمید توکلی

سلام. خییییییییییییییییییییییییلی جالب بود.

زهره

سلام.خیلی قشنگ وپرمعنابود[گل][گل] پیروزوسربلندباشید.